Bekerja bermaksud

Bermaksud anda mempunyai sesuatu pekerjaan sama ada bekerja sendiri/menjadi usahawan/freelance, bekerja dengan keluarga atau bekerja dengan pihak lain dan mendapat ganjaran/upah daripada pekerjaan itu.

Adakah anda sudah bekerja dalam tempoh 1 (SATU) tahun kebelakangan ini?